İşinizi geliştirmek, revize etmek ve yeniden planlamakla ilgili perspektif oluşturur, yol planı yaparız. Bizim 3T danışmanlık yaklaşımımız bu konuda fark yaratır. 3T’in ilki Tespit’tir. Sorunu tespit ederiz. İkincisi Teşhis’tir. Sorunun tam olarak nerede olduğunu ortaya çıkartırız. Ve son olarak üçüncü T ise Tedavi’dir. Tespit ve teşhis ettiğimiz soruna çözüm olacak tedaviyi belirleriz ve uygulanması için yol planı hazırlarız.

Uzmanlık alanlarımız başta inşaat ve emlak olmak üzere ürün ve hizmetin olduğu her sektördür.

Marka konumlandırma tarafında yeni bir marka oluştururken ya da mevcut bir markayı yeniden yapılandırırken ürünü ya da hizmeti doğru kitleyle buluşturmak için strateji geliştirir, algı yönetimini planlarız.

Marka olmak, güvenilir olmayı inşa etmeyi gerektirir. İnşa süreci vaatler, sözler vermekle başlar, sözler tutularak güvenilir olunur. Bu süreç sadece şirketler için değil isimlerimiz yani kişisel markalarımız için de sözler vermeyi ve o sözleri tutmayı gerektirir. Çünkü tutulan sözler bizi güvenilir yaptığı gibi müşterilerin, insanların bize bağlılığını, sadakatini kuvvetlendirir, böylece kötü piyasa koşullarında bile şirketimiz kazanmaya, başarmak için yanımızda sadık insanlarla ilerlemeye devam ederiz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Kazanan bir marka nasıl olabiliriz?

Sektör ayrımı yapmaksızın işinde başarılı olmak isteyen şirketleri, kurumları ve hatta bireyleri farklılaştırarak öne çıkarmak amacıyla verdiğimiz markalaşma danışmanlığı hizmetlerimiz belli bir program ve plan dahilinde yürütülmektedir. Müşterilerimizin mevcut iş modellerini sorgulayarak yeni modeller geliştirmeleri konusunda onlara ilham verir, hayata geçirmelerine yardımcı olur, yol gösteririz. Müşterilerimizle birlikte inovasyonu esas alarak performans arttırmak ve rekabet gücünü yenilemek konusunda programlı bir çalışma yürütürüz. Tüm bunların sonucunda kazanan bir marka olmak mümkün hale gelir.

Markalaşma danışmanlığı hizmetinin başlıca adımları;

 • Şirketinizin marka konumlandırılması,
 • Şirketinizin/markanızın değer/fayda analizini yapmak,
 • Şirketinizin/markanızın hedef kitlesini belirlemek,
 • Şirketinizin/markanızın farklılaştırıcı unsurlarının belirlemek,
 • Şirketinizin/markanızın pazarlama stratejisinin oluşturulması,
 • Şirketinizin/markanızın belirlenen hedef kitleye uygun reklam ve tanıtım faaliyetlerini planlamak, gerektiğinde kampanyalar oluşturmak,
 • Reklam, Pr ve medya satın alma ajanslarının seçimi ve sizin de onayınızla belirlenen stratejiler doğrultusunda her birine ayrı ayrı brief verilmesi,

Pazarlama danışmanlığı tarafından konuya üst çerçeveden bakarız. Çünkü her şey pazarlamadır ve pazarlama her şeydir. Pazarlamanın tüm unsurlarını elden geçirip amaca hizmet edecek bir yapıya dönüştürürüz.

Satış danışmanlığı kapsamında sürecin çıktısı olan satışın karlı ve sürdürülebilir bir modele oturtulabilmesi için düzenleri sistemleştiririz.

İnşaat firmalarının gayrimenkul projelerine değer katacak bir aksiyon planı çerçevesinde; doğru hedef kitleye yapılacak iletişim, pazarlama ve satış aktivitelerini belirleyerek, şirkete en yüksek ekonomik faydayı sağlayacak şekilde ve mümkün olan en kısa sürede satmayı gerçekleştirecek stratejik iletişim, pazarlama ve satış stratejilerini oluşturma hizmetini kapsar.

Proje danışmanlığı hizmetinin başlıca adımları;

 • Marka konumlandırılması,
 • Değer/fayda analizinin yapılması,
 • Farklılaştırıcı unsurların belirlenmesi,
 • Pazarlama stratejisinin oluşturulması,
 • Satış ofisi ve örnek daire/dairelerin tasarım ve konseptinin belirlenmesi için mimari ekiple çalışılması,
 • Reklam, Pr ve medya satın alma ajanslarının seçimi ya da var olanlarla ortak çalışmaların yürütülmesi,
 • Pazarlama, reklam ve tanıtım aktivitelerinin ajanslarla birlikte planlanması,
 • Lansman, satış fiyatlarının belirlenmesi, banka ya da bankalarla oluşturulacak olan kampanyaların tespit edilmesi,
 • Satış ofisi ekibinin oluşturulması, maaş ve prim sisteminin belirlenmesi,
 • Satış ekibinin eğitimi ve koçluk ile takibi.
BAŞARIYI PAYLAŞIYORUZ…
Bizim bir yola çıkış hikayemiz var. Başımızdan geçen, tecrübe etiğimiz, başardığımız ya da başaramadığımız bir hikaye. Zaten hayat sadece başarıdan ibaret değil ki. Başaramadıklarında da öğreniyorsun. O yüzden Işıkören Danışmanlık, eğitimlerinde de, marka ve proje danışmanlığında da yaşanmışlıklarla yola çıkıyor. Danışmanlık neden sonuç ilişkisinden çok süreç işi, eğitim de öyle. Süreç içerisinde davranış değişikliği gerçekleşiyor ve taşlar yerine oturuyor. Bir sürü direnç ile karşı karşıya kalıyoruz ve bu dirençleri de çok iyi anlıyoruz. Değişmek öyle kolayca olmuyor. Yenilenmek, yenilenirken rehberlik etmek bizi motive ediyor. Motivasyon karşılıklı bir illüzyon. Biz bu illüzyonu çoğaltmak istiyoruz. Temas ettiğimiz her kişi ve marka ile yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz.

 

Bülten Aboneliği

Bülten abonesi olarak bizden duyuru, haberler ve eğitimler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ekibimiz

Resim4

Hilmi Işıkören

Kurucu Ortak
Resim3

Belgin Benek

Kurucu Ortak